• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

 Noslēdzies projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā 1.kārta” 2017. gada pasākumu cikls, kurā, sākot no jūnija, jelgavniekiem tika piedāvāts plašs veselību veicinošu aktivitāšu klāsts. 

Šī pusgada laikā realizētas 985 dažādas aktivitātes, kurās iesaistīto dalībnieku skaits sasniedza 1300 jelgavniekus.

Šobrīd tiek strādāts, lai jau drīz pēc jaunā gada jelgavniekiem atkal tiktu piedāvāts

                                                      daudzveidīgs veselību veicinošu pasākumu klāsts visa 2018.gada garumā.