• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālā rehabilitācija

Pakalpojuma īss apraksts

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas mērķis – novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.


Pakalpojuma saņēmēji


Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu tiesības uz sociālo rehabilitāciju ir personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta:

• pieaugušām personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem;

• personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas;

• personām, kurām ir izveidojusies atkarība no alkohola, narkotiskajām vai psihotropajām vielām;

• personām, kuras cietušas no vardarbības;

• bērniem, kuri ilgstoši (ilgāk par vienu gadu) atradušies ārpusģimenes aprūpē.

 

Pakalpojumu veidi

Pieaugušām personām ar invaliditāti:

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

profesionālā rehabilitācija

sociālā rehabilitācija personām ar redzes traucējumiem

sociālā rehabilitācija personām ar dzirdes invaliditāti

sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

tehniskie palīglīdzekļi par valsts līdzekļiem

tehniskie palīglīdzekļi par pašvaldības līdzekļiem

asistenta pakalpojums

specializētais transports

sociālā rehabilitācija sociālās rehabilitācijas institūcijā

īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

reitterapija

vingrošana grupā funkcionālo spēju uzlabošanai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem

rehabilitācijas pakalpojums - ārstnieciskā vingrošana vai ambulatorā rehabilitācija (fizioterapija, masāža, ergoterapija)

atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

higiēnas pakalpojums

Bērniem ar invaliditāti

asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

tehniskie palīglīdzekļi

reitterapija

hidroterapijas pakalpojums

atbalsts pasākumiem vides pielāgošanai

atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

darbs ar atbalsta un izglītojošām grupām

valsts sociālais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām

mūzikas terapija

kaniterapija

 

Informācija cilvēktirdzniecības upuriem

 Skatīt šeit 

Skatīt šeit

Skatīt šeit


Kontaktinformācija:
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Irina Bančuka
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 126. kabinets.
Tālrunis: 63007523
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.