• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes

Higiēnas centrs

 

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001

( ieeja no sētas puses)

pakalpojumu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.22. sadaļa

 

Higiēnas pakalpojumi

 Higiēnas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.

 Higiēnas centra sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.


Higiēnas centra sniegtos pakalpojumus var saņemt:

 trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes);

• pensijas vecuma personas;

• pilngadīgas personas ar invaliditāti.


Pakalpojumu cenas skatīt ŠEIT

 

Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda:

♦ Jelgavas sociālo lietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

 Invaliditātes apliecība;

 pensionāra apliecība.

 


Higiēnas centra darba laiks:

pirmdienās 8.00 -12.00 un 13.00 – 18.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
piektdienās 8.00-12.00

 

Tālrunis: 63048920