• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbojas trīs dienas centri: personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem –  „Atbalsts”, „Integra” un "Harmonija"  . Dienas centru pamatmērķis ir: uzturēt un paaugstināt klienta dzīves kvalitāti. 

Dienas centrs "Harmonija" (Zirgu ielā 47A, Jelgava) izveidots 2016.gadā. 

 

Adrese: Stacijas iela 13, Jelgava, LV - 3001 Adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001