• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbojas divi dienas centri: personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar psihiskās veselības traucējumiem –  „Atbalsts” un „Integra”. Abu dienas centru pamatmērķis ir: uzturēt un paaugstināt klienta dzīves kvalitāti. 

No 2016. gada septembra pievienojies "Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem".

 

Adrese: Stacijas iela 13, Jelgava, LV - 3001 Adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 9, Jelgava, LV - 3001