• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Darbs ar ģimeni un bērniem

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pakalpojuma mērķis

  Veikt sociālo darbu ar mērķi palīdzēt personai vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

 

Pakalpojumu īss apraksts:

sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un informēt par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī to saņemšanas kārtību;

• sniegt klientam psiholoģisku un sociālu atbalstu;

• sniegt personai psihosociālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un vecinātu tās iekļaušanos sabiedrībā;

• kopīgi ar ģimeni izstrādāt individuālo sociālo problēmu risinājuma plānu atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;

• nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu intereses valsts un pašvaldību iestādēs;

• veicam vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā

 

 

Pakalpojumu veidi

Psihologa pakalpojumi.

Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

Atbalsts ģimenēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības.

Nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs.

Atbalsts ģimenei, kur vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērni.

Atbalsts audžuģimenēm.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem.

Grupu nodarbības.

 

Kontaktinformācija

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja: Solvita Prikule

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63007524

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Atbalsts Jelgavas ģimenēm ar bērniem 2018. gada budžetā

 

 


Psihologa pakalpojumi

 

Pakalpojuma saņēmēji:

 Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarējušās ģimenes, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktas personas, kuras nonākušas krīzes situācijā, kā arī ar bērni, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Psihologa konsultācijas tiek sniegtas: 

• ģimenēm un personām, kuras nonākušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);

• psihosociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

• personu (ģimeņu) izpētei pēc Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lūguma;

• konsultācijas citām personām ar JSLP sociālo darbinieku nosūtījumu.

 

Prasības:

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas personīgi pie pakalpojuma sniedzēja, uzrādot sekojošus dokumentus:

• izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

• JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu;

• pakalpojuma saņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Maksa par pakalpojumu:

Maksa par psihologa sniegtajiem pakalpojumiem noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

 

No maksas atbrīvoti:

• personas, kuras atzītas par trūcīgām;

• personām, kuras nonākušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);

• bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

 

 

 

Kontaktinformācija:

 

Psiholoģe: Lilita Barševska

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029847

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

Psiholoģe: Inese Klabata

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029869

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālr. 63011785

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

 

Pakalpojuma saņēmēji:

 Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Pakalpojumu sniedz:

• Dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultāciju);

• Rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).

• Ja nepieciešams, JSLP organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.

 

 

Maksa par pakalpojumu:

• Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

• Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams - ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā   institūcijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Kontaktinformācija:

Psiholoģe: Lilita Barševska

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029847

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

Psiholoģe: Inese Klabata

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029869

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālr. 63011783 

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


     Atbalsts ģimenēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības

 

 Bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju sniedz Institūcijā vai

Krīzes centrā.

 

Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

• bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem;

• vardarbībā cietušas personas ar bērniem.

 

 Lai saņemtu pakalpojumu:

 bērns personīgi vēršas pēc palīdzības;

 bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc palīdzības;

 lūgumu uzņemt bērnu Institūcijā var iesniegt bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes.

 

Uzturēšanās laiks:

• institūcijā ir līdz trīs mēnešiem un to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai ievietošanu audžuģimenē vai Institūcijā.

 

Pakalpojumu pārtrauc šādos gadījumos:

• pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;

 institūcija vai bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;

 bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

 bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

 

Kontaktinformācija:    

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja: Solvita Prikule

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63007524

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47a

Tālr. 63011785

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs

 

 

Pakalpojuma īss raksturojums

  Sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem. Profilakses darbs ar nepilngadīgajiem, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, kā arī darbs ar viņu vecākiem.

 

 Par pakalpojumu:

         palīdzēt personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un profilakses darba ietvaros risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

         piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

         izstrādāt nepilngadīgajam Uzvedības sociālās korekcijas programmu un sociālās rehabilitācijas plānu, kā arī veikt novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

 

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Iveta Rozenberga

Adrese: Zirgu iela 47a

Tālr: 63011784

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
   

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Emma Babuškina

Adrese: Zirgu iela 47a  

Tālr: 63011783

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47a

Tālr. 63011785

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


 Atbalsts ģimenei, kur vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērni

 

Par pakalpojumu

• Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.

• Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai.

• Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

• bērnu dzimšanas apliecības;

• aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

• JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.

• Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

• JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1(vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

• Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

• Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, EUR 1,71 par vienu stundu.

 


Atbalsts audžuģimenēm

 

Audžuģimene

 Tā ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē. Ja tas nav iespējams, bērns tiek adoptēts vai tiek nodibināta aizbildnība.

 

Kā kļūt par audžuģimeni?

  Jāvēršas Jelgavas pilsētas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

  Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.

  Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

  audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.

  15 dienu laikā pēc mācību kursa beigām bāriņtiesa veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

 

Audžuģimene saņem:

  valsts atlīdzību: EUR 113,83 mēnesī, neatkarīgi no audzināšanā nodoto  bērnu skaita;

  Ģimenes valsts pabalsts EUR 11,93 mēnesī;

  vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei EUR 142.29, ievietojot bērnu audžuģimenē;

  Jelgavas pašvaldības pabalstu bērna uzturam katram bērnam EUR 5.69 dienā;

  pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu skolēniem;

  pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 56.91, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no 1.jūlija līdz 30.septembrim;

  pabalstu apģērba iegādei EUR 85,37, katram sešu mēnešu periodam;

  Jelgavas sociālo lietu pārvaldes atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā (atbalsta grupas, speciālistu konsultācijas);

  pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksu 128,06 EUR apmērā uz trim mēnešiem, bet ne vairāk kā 469,55 EUR apmērā kalendārajā gadā;

  naudas pabalstu mācību līdzekļu iegādei 28,46 EUR apmērā bērnam 5-6 gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim;

  izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai pabalsts EUR 14,23 apmērā mēnesī izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem.

  Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē;

  valsts apmaksātas psihologa konsultācijas, Jelgavai tuvākās:

         psiholoģe Dace Kaupa, Elizabetes ielā 31-5, Rīga. Tālr.:29322651, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.com;

         psiholoģe Inga Āboliņa (Jauniešu iniciatīvu un veselības centrs), Brīvības ielā 23, Dobele. Tālr.:63725550, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

  Valsts apmaksātas atbalsta grupas.

 

Pieprasīšanas kārtība:

  Lai saņemtu pabalstu bērnu uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, JSLP iesniedz:

  iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu;

  iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu;

  bāriņtiesas lēmuma par konkrētā bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

 

 Kontaktinformācija:

 

Sociālā darbiniece: Guna Ziemele

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

Tālrunis: 63007526

 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


 Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

 

Skatīt šeit


Grupu nodarbības

 

Pakalpojuma saņēmēji

► Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarējušās ģimenes, kā arī bērni, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Nodarbības vada

  Sociālais darbinieks un psihologs.

 

Nodarbības vecākiem

  Nodarbību cikls „Bērnu emocionālā audzināšana” paredzēta vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētājiem, kuru ģimenēs aug bērni līdz 9 gadu vecumam. Ciklā ietvertas 20 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 Kā noris bērna attīstība?

 Kā veidot pamatu pozitīvam paštēlam?

 Kādas ir temperamenta iezīmes?

 Kā veicināt ķermeņa kontroli?

 Kā atbildēt uz bērna jautājumiem par seksualitāti?

 Kā novērst grūtības sakarā ar ēšanu, gulētiešanu vai iešanu uz podiņu?

 Kā palīdzēt bērnam pārvarēt šķiršanos?

 Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju?

 Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas?

 Kā disciplinēt bērnu?

 Kā tikt galā ar negatīvām emocijām (dusmas, bailes, skumjas u.c.)?

 Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas prasmes?

 Kā veicināt sociālās iemaņas un bērna iekļaušanos grupā?

 Kā kontrolēt televīzijas raidījumu skatīšanos? u.c.

 

 Nodarbību cikls„Vecāku loma bērnu audzināšanā”. Paredzēts vecākiem ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. 10 nodarbības ir bezmaksas nodarbības, notiek reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 Kādas ir manas dzīves vērtības, resursi un mērķi?

 Kādas ir vecāku lomas bērna audzināšanā?

 Kādi ir vecāku pienākumi un manas prasmes tos veikt?

 Kādi ir bērna negatīvas uzvedības mērķi un mana loma tajā?

 Kādi ir konflikta veidi, raksturīgākās darbības konfliktā?

 Kā izpaužas manas ģimenes konflikti?

 Kā es varu veicināt pozitīvu saskarsmi ar bērnu un citiem ģimenes locekļiem.

 Vai es pazīstu savu bērnu?

 Kādi ir biežāk sastopamie vardarbības cēloņi un veidi?

 Ko nozīmē emocionāli vesela ģimene? u.c.

 

 Atbalsta un pašizziņas grupas nodarbības paredzētasvecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētājiem. Tās ir10 bezmaksas nodarbības, 1-2 reizes mēnesī, 3 stundas.

Nodarbības ir paredzētas vecākiem, lai saņemtu atbalstu un nejustos vientuļi savās rūpēs par bērnu. Nodarbību saturu (apskatāmās tēmas, jautājumus un situācijas) nosaka grupas dalībnieki.

 

Nodarbības pusaudžiem un jauniešiem

 „Iekšējo resursu aktivizēšana”. Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālā darbinieka nosūtījumu.Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

 

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 Kas es esmu?

 Kādas ir manas dzīvēs vērtības?

 Kādas ir manas stiprās un vājās puses?

 Kādas ir brīvā laika izmantošanas iespējas Jelgavas pašvaldībā?

 Kā veidot un noturēt savu viedokli?

 Kā pateikt „Nē!”ü  Kas dara mani laimīgu/nelaimīgu?

 Kā tikt galā ar dusmām?

 Dusmoties vai risināt konfliktu? u.c.

 

 „Sociālā iekļaušanās”. Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

 

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

  Kāds/a es esmu un kāds/a varētu būt pēc 10 gadiem?

  Kas, pēc manām domām, ir skola?

  Kā nosargāt vērtīgo manā dzīvē?

  Kas ir draudzība, uzticēšanās?

  Kā notiek cilvēku verbālā, neverbālā komunikācija?

  Ko darīt ar savām negatīvajām emocijām?

  Kā rīkoties konfliktsituācijās ģimenē, skolā, ar draugiem? u.c.

 

  „Kā nekļūt par nozieguma upuri?”Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

 

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

  Kādi ir stereotipi un aizspriedumi pret dažādām sabiedrības grupām, t.sk. par mani?

  Mans rītdienas redzējums un tā šķēršļi?

  Kādas sociālās iemaņas man ir un kādas prasmes trūkst?

  Kāpēc mēs neklausām?

  Kāds ir mans negatīvas uzvedības mērķis?

  Kāds ir mans pašvērtējums un attieksme pret sevi?

  Ko nozīmē draudzība?

  Vai pārprastā draudzība var būt negadījuma izraisīšanas iemesls?

  Kā īstenojas sapņi?

  Kādas ir brīvā laika izmantošanas iespējas Jelgavas pašvaldībā?

  Kādi ir Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi? u.c.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Daiga Cīrule

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālrunis: 63011783 

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.