• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

MAKSA PAR SOCIĀLO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

 

Iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" maksas pakalpojumi (EUR)


Klienta aprūpe mājās ar līdzdalības maksājumu:** - 1stunda – 0,40

• atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz mēnesī - 320,00;

• atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras ir vecākas par 75 gadiem;

• pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ģimenēs, kurās nav darbspējīgu personu, un ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz mēnesī 320,00.


Klienta aprūpe mājās par pilnu maksu:** - 1 stunda - 3,80

• personām ar 1.invaliditādes grupu, ja saņem valsts īpašas kopšanas pabalstu, uzņemot atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti kopš bērnības;

• pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras dzīvo kopā ar darbspējīga vecuma ģimenes locekļiem, kuri nodarbinātības personām, kuras saņem divu vai vairāku valstu pensijas;

• personām ar invaliditāti, kuras strādā algotu darbu.


Dienas centra "Integra" klientu līdzdalības maksājums par ēdināšanu** - 1diena – 0,70

Dienas centra "Atbalsts" klientu līdzdalības maksājums par ēdināšanu**- 1diena – 0,45

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem** -1 diena - 2,50

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu** - 1 diena - 3,20

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (citu pašvaldību klientiem) bez ēdināšanas - 1diena- 32,73

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (citu pašvaldību klientiem) ar ēdināšanu - 1 diena - 34,15

 

Grupu dzīvokļu klientu telpu ekspluatācijas pakalpojumu maksa par
1m ²/mēnesī - 2.00 (ziemas periodā), 1.00 (vasaras periodā)


Dušas pakalpojumi:

• Higiēnas centrā - līdz 30.min. 1 personai – 1,00

• Dienas centrā "Atbalsts" - līdz 30.min 1 personai – 0,70

 

Veļas mazgāšana:

• Higiēnas centrā (līdz 5 kg veļas) – 1,50

• Dienas centrā "Atbalsts" (līdz 5 kg veļas) – 1,00

• Veļas žāvēšana Higiēnas centrā (līdz 6 kg veļas) – 0,60

Uzturēšanās Naktspatversmē:

• Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem – 1 nakts – 0,80

• Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem, kuriem uzturēšanās termiņš pagarināts un pārsniedz 1 gadu – 1 nakts – 1,20

• Citu pašvaldību klientiem – 1 nakts – 8,10


Psihologa pakalpojumi:

• Konsultācija** - 45 min. – 14,23

• Psiholoģiskā izpēte** - 1 stunda – 18,97

 

Iestādes "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumi

• Īslaicīgā sociālā aprūpe citu pašvaldību klientiem –
1 personai/1diennakts – 27,82

• konsultācija** - 45 min. – 14,23

• psiholoģiskā izpēte** - 1 stunda – 18,97


* Pakalpojumiem PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.
** No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvotas personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķir trūcīgas personas statusu.