• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

 Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

 

JELGAVAS BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS (JBSAC)

___________________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000418861

Tālrunis/Fax: 63026313

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

 

Pakalpojuma veids:

 Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija -  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

 

Pakalpojuma īss saturs

♦ JBSAC (turpmāk Centrs)  nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, veic mērķtiecīgu sociālo darbu, lai uzlabotu un atjaunotu bērna sociālo funkcionēšanu, attīstot sociālās iemaņas un iesaistot atbalsta sistēmā, kā arī nodrošinot apstākļus bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu attīstībai un labklājībai, lai, sasniedzot pilngadību, viņi integrētos sabiedrībā un uzsāktu patstāvīgu dzīvi.

Pakalpojuma mērķgrupa

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem (izņēmuma gadījumā, ja Centra audzēknis sekmīgi un nepārtraukti turpina mācības izglītības iestādē un ievēro Centra iekšējās kārtības noteikumus- līdz 24 gadu vecumam ieskaitot)

Pakalpojuma piešķiršana

Centrā uzņem ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ,, Jelgavas  pilsētas bāriņtiesa” lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā saņem bērni , kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojums - Krīzes centrs

 2013.gada 18. martā izveidota JBSAC struktūrvienība,, Krīzes centrs ‘’, kas sniedz īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušām personām.

 Krīzes centra uzdevumi:

- sniegt diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, nodrošināt klientu diennakts uzraudzību;

- sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, psiholoģisko palīdzību;

- sniegt sociālo atbalstu un psiholoģisko palīdzību klienta ģimenei;

- konsultēt klientus par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, veselības aprūpes un sociālo problēmu risināšanas iespējām;

- klientu interesēs sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, sociālās drošības, izglītības jautājumos.

 

Pakalpojumu var saņemt Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie:

- bērni un vecāki, kuri cietuši no vardarbības, bērnus nešķirot no vecāka;

- bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem un viņu ģimenes locekļi, kuri nonākuši krīzes situācijā;

- māte ar jaundzimušo, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, uz laiku, kamēr baro bērnu ar krūti.

 

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz:

- Valsts vai pašvaldības policijas aktu;

- Jelgavas pilsētas bāriņtiesas vienpersonisku lēmumu;

- pašvaldības sociālā dienesta atzinumu (vai nosūtījumu);

- personas, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aizgādības vai cietis no vardarbības, iesniegumu;

- bērna vecāka iesniegumu, ja viņš nespēj bērnu aprūpēt sakarā ar neatliekamu ārstēšanos;

- bērna iesniegumu, neatkarīgi no viņa deklarētās dzīvesvietas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu:

- bērns, vecāks vai cita persona personīgi vēršas pēc palīdzības Krīzes centrā;

- ar lūgumu uzņemt bērnu Krīzes centrā vēršas bāriņtiesa, policija, sociālais dienests, veselības aprūpes vai izglītības iestādes.

 

Uzturēšanās laiks: 

- līdz trīs mēnešiem; 

- to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

Maksa par pakalpojumu:

- Jelgavas pašvaldības iedzīvotājiem – bez maksas;

- citu pašvaldību klientiem maksa par vienu dienu Krīzes centrā - EUR 28.04

 

Kontaktinformācija:

Direktore: Inese Kovaļevska

Tālr. 63026313; 29477204

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.